На 13.01.2024 г. Варненска туристическа компания и Българска асоциация за селски и еко туризъм  откриха туристическият сезон 2024

На 13.01.2024 г. Варненска туристическа компания и Българска асоциация за селски и еко туризъм  откриха туристическият сезон 2024 година с поход сред природата на тракийските светилища в поречието на реките Табан и Малък Канагьол.    Тържествения обяд беше в горска хижа (семеен хотел „Братила“) В събитието се включиха туристи от Варна,...