Документи

Нашите документи

Документи

Можете да разпечатате ДОГОВОР За организирно групово/индивидуално пътуване с обща цена от тук

Можете да разпечатате Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма  от тук

Можете да разпечатате Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма  от тук

Можете да разпечатате Сертификат за застраховка от тук    

Можете да разпечатате Общите условия  от тук    

Политика за поверителност